Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Konferans

''2023 Vizyonunda Kapasite Artırımında, AR-GE, Yenilik ve Girişimciliğin Rolü'' ve 

''Firmaların, Kapasite ve Teknoloji Düzeylerinin Artırılmasında, Birlikte İş Yapabilme Yeteneklerinin Geliştirilmesi''