Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

HULUSİ HOCAMIZA GECMİŞ OLSUN ZİYARETİ
30.12.2017