Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

HULUSİ HOCAMIZIN ZİYARETİ
30.12.2017