Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

KALE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
30.12.2017