Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi